OBAVIJEST O KORIŠTENJU GODIŠNJIH ODMORA

Poštovani klijenti,
Od 06.08.2018. do 20.08.2018.
Rasvjeta Ribarić d.o.o. i Interni Koncept d.o.o. neće raditi radi korištenja godišnjih odmora.
Zahvaljujemo na razumijevanju